• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 092 0664; kadastra apzīmējums 0100 092 0665)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 092 0664; kadastra apzīmējums 0100 092 0665)
Adrese: Stūrīša iela, Rīga (kadastra Nr.0100 092 0664; kadastra apzīmējums 0100 092 0665)
Platība: 136 m²
Cena: 4360 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 11.10.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 01.10.2019.
Izsoles solis: 40 EUR.