• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2227)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Stūrīša ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 092 2227)
Adrese: Stūrīša iela, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 092 2227)
Platība: 446 m²
Cena: 14 600 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 11.10.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 01.10.2019.
Izsoles solis: 100 EUR.