• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Rātsupītes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 104 2032)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Rātsupītes ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 104 2032)
Adrese: Rātsupītes iela, Rīga (kadastra apzīmējums 0100 104 2032)
Platība: 117 m²
Cena: 1470 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 08.11.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 31.10.2019.
Izsoles solis: 10 EUR.