• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Kapteiņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 102 0121; kadastra apzīmējums 0100 102 0120)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Kapteiņu ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 102 0121; kadastra apzīmējums 0100 102 0120)
Adrese: Kapteiņu iela, Rīga (kadastra Nr.0100 102 0121; kadastra apzīmējums 0100 102 0120)
Platība: 140 m²
Cena: 1200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 09.08.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 31.07.2019.
Izsoles solis: 10 EUR.