• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Garciema ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 120 1132; kadastra apzīmējums 0100 120 0640)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Garciema ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 120 1132; kadastra apzīmējums 0100 120 0640)
Adrese: Garciema iela, Rīga (kadastra Nr.0100 120 1132; kadastra apzīmējums 0100 120 0640)
Platība: 89 m²
Cena: 5800 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 09.08.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 31.07.2019.
Izsoles solis: 60 EUR.