• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 106 0976; kadastra apzīmējums 0100 106 0669)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 106 0976; kadastra apzīmējums 0100 106 0669)
Adrese: Zemes starpgabals bez adreses, Rīgā (kadastra Nr.0100 106 0976; kadastra apzīmējums 0100 106 0669)
Platība: 118 m²
Cena: 3300 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 13.09.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.09.2019.
Izsoles solis: 30 EUR.