• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Bauskas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 052 0229; kadastra apzīmējums 0100 052 0236)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Bauskas ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 052 0229; kadastra apzīmējums 0100 052 0236)
Adrese: Bauskas iela, Rīga (kadastra Nr.0100 052 0229; kadastra apzīmējums 0100 052 0236)
Platība: 31 m²
Cena: 865 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 09.08.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 31.07.2019.
Izsoles solis: 10 EUR.