• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Zemes starpgabals Anniņmuižas bulvārī, Rīgā (kadastra Nr.0100 093 0633; kadastra apzīmējums 0100 093 0615)

  1. Sākums
  2. »
  3. Starpgabals
  4. » Zemes starpgabals Anniņmuižas bulvārī, Rīgā (kadastra Nr.0100 093 0633; kadastra apzīmējums 0100 093 0615)
Adrese: Zemes starpgabals Anniņmuižas bulvāris, Rīga (kadastra Nr.0100 093 0633; kadastra apzīmējums 0100 093 0615)
Platība: 254 m²
Cena: 7200 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67037505
E-pasts: inese.kalnina@riga.lv

Pirmpirkuma tiesības var realizēt tikai zemes starpgabalam piegulošā zemesgabala īpašnieks vai visi kopīpašnieki kopīgi, ja to īpašuma tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā.
Ja pieteiksies vairākas pirmpirkuma tiesīgās personas, to starpā 13.09.2019. plkst.11.00, Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā, tiks rīkota izsole.
Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 04.09.2019.
Izsoles solis: 70 EUR.