• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums Inčukalna ielā 2, Rīgā (Mežaparkā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums Inčukalna ielā 2, Rīgā (Mežaparkā)
Adrese: Inčukalna iela 2, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 1 115 000 EUR
Izsole: 28.08.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (219. telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- institūta ēka (kadastra apzīmējums 0100 090 0019 001) 2667 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 090 0216) 4787 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 090 0019) atrodas Mežaparka apkaimē, kvartālā starp Meža prospektu, Inčukalna ielu un Gustava Zemgala gatvi. Piekļūt nekustamajam īpašumam var no Inčukalna ielas caur Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Inčukalna ielā, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 090 0039).

Nekustamais īpašums ir iežogots no Inčukalna ielas puses, teritorija ir sakopta.

Zemesgabalā atrodas meža zeme 1308 m2 platībā, kas jāuztur saskaņā ar Meža likumā noteikto un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu.

Nekustamais īpašums līdz 11.12.2020. ir iznomāts. Nomas tiesība nostiprināta zemesgrāmatā.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- publiskās apbūves teritorijā (P);

(saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC1));

- Markusa un Sarkandaugavas kapu aizsargjoslā.

Informācija par inženiertīkliem:

Zemesgabalā atrodas: AS “Sadales tīkls” elektrisko tīklu zema sprieguma pazemes kabeļi (ar ievadu ēkā), ūdensvada pievads (d100) ēkai, pašteces kanalizācijas vadi (ar ievadiem ēkā), vidēja spiediena pazemes gāzes vadi (pievads ēkai), SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu pazemes kabeļa un kabeļu kanalizācijas līnijas (pievadi ēkai).

Inčukalna ielā izvietots lietus kanalizācijas maģistrālais vads (d315).

Tuvākajā apkārtnē siltumtīkli nav izvietoti.

Izsoles solis: 10 000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 20.08.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā (iepriekš vienojoties pa tālruni 67026307 vai 25666566) vai elektroniski pa e‑pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.