• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divu ēku pamati un zemesgabala 1382/2761 domājamās daļas Tallinas ielā 56, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums – divu ēku pamati un zemesgabala 1382/2761 domājamās daļas Tallinas ielā 56, Rīgā
Adrese: Tallinas iela 56, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 103 614,86 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026019, 67026305
E-pasts: ilze.pupure@riga.lv; daiga.celma@riga.lv

Sastāvs un platība:

- administratīvā ēka (pamati) ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0007 001;

- darbnīca (pamati) ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0007 003;

- zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 0100 034 0007 2761 m2 platībā 1382/2761 domājamās daļas.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr.0100 034 0007 un Nr.0100 534 0036) atrodas kvartālā starp Aleksandra Čaka un Zvaigžņu ielām. Tuvākajā apkārtnē samērā attīstīta infrastruktūra un sabiedriskā transporta kustība.

Zemesgabala izmantošana: 

zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr.852 “Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Atbilstoši spēkā esošajam Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem zemesgabals atrodas dzīvojamās apbūves (Dz) teritorijā.

Zemesgabals daļēji atrodas kultūrvēsturiski nozīmīgā, autentiskā pilsētvides teritorijā.

Papildu informācija:

nekustamais īpašums nav iznomāts.

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 034 0007) ir kopīpašums. Ja noteiktajā termiņā kopīpašnieki neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona ēku pamatus un zemesgabala 1382/2761 domājamās daļas varēs iegādāties izsolē.

Izsoles solis: 1000 EUR

Pieteikšanās termiņš:

- pirmpirkuma tiesību izmantošanai līdz 25.07.2019. plkst.16.00;

- izsolei līdz 01.08.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšanas vieta: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde Riharda Vāgnera ielā 5, 427.kab., Rīgā, darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.

Izsole: 09.08.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā.