• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts nekustamais īpašums Baltāsbaznīcas ielā 40, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Tiek izsolīts nekustamais īpašums Baltāsbaznīcas ielā 40, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Baltāsbaznīcas iela 40, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 103 000 EUR
Izsole: 23.08.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- skolas ēka (kadastra apzīmējums 0100 111 0439 001) 705,70 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 111 0439) 3099 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 111 0439) atrodas Rīgas pilsētas ziemeļu daļā, Vecmīlgrāvja apkaimē, pāris minušu gājienā līdz Kultūras pilij "Ziemeļblāzma”.

Nekustamajam īpašumam nodrošināts pieslēgums „E” kategorijas ielai – Baltāsbaznīcas ielai.  Blakus esošā Augusta Dombrovska iela ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Nekustamā īpašuma teritorijā aug koki, kuri apsaimniekojami saskaņā ar Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumiem Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošiem noteikumiem Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Nekustamais īpašums ir iežogots, nav iznomāts un šobrīd netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas publiskās apbūves teritorijā (P).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā (DzD1)).

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads d200, pašteces kanalizācijas vads d200, elektronisko tīklu zemsprieguma kabelis un elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līnija. Citas komunikācijas (ūdensvads d300, SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu kabeļu kanalizācija un vidējā spiediena gāzes vads) atrodas Baltāsbaznīcas ielā. Zemesgabalā gāzes vads nav izbūvēts.

Ne visi zemesgabala apgrūtinājumi ar inženiertīkliem un to aizsardzības zonām ir reģistrēti zemesgrāmatā.

Turpmākās izmantošanas nosacījums:

nekustamais īpašums izmantojams ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Papildu informācija:

vienlaikus ar īpašumu tiesību maiņas reģistrāciju zemesgrāmatā reģistrējama Rīgas pilsētas pašvaldības atpakaļpirkuma tiesība (par tirgus cenu, bet ne vairāk kā nekustamā īpašuma pārdošanas cenu), kas var tikt izmantota, ja piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas nekustamais īpašums netiek izmantots ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai.

Izsoles solis: 1000 EUR.

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 15.08.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.