• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Toma ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 2069)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Toma ielā 3, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 048 2069)
Adrese: Toma iela 3, Rīga
Platība: 700 m²
Cena: izsoles sākumcena: 25 300 EUR (36,14 EUR/m²)
Izsole: 15.05.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67181345, 67037519
E-pasts: lita.vilkina@riga.lv, evita.krauze@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

Zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 048 2069) atrodas Maskavas priekšpilsētā, kvartālā starp Maskavas ielu, Mazā Krasta ielu un Toma ielu.

Tuvākajā apkārtnē dominē gan vēsturiskā apbūve, gan dažādi sabiedriskie objekti. Zemesgabalam nodrošināts tiešais pieslēgums koplietošanas ielai – Toma ielai (“E ”kategorijas iela), kas savienojas ar Maskavas ielu un Mazā Krasta ielu. Apkaimē ir pietiekoši attīstīts vēsturiskais ielu tīkls, kas nodrošina efektīvas transporta saiknes apkaimes iekšienē, kā arī ir teicamas sabiedriskā transporta saiknes ar pilsētas centru.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

Saskaņā saistošo noteikumu 17.pielikumu “Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” zemesgabals visā platībā atrodas iedibinātas perimetrālās apbūves teritorijā un Maskavas priekšpilsētas apbūves aizsardzības teritorijā.

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 “Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP2030) paredzēts, ka  zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC6)).

Izsoles solis: 3000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 07.05.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 228.telpā, Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.