• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mūkupurva ielā 1A, Rīgā (Pārdaugavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mūkupurva ielā 1A, Rīgā (Pārdaugavā)
Adrese: Mūkupurva iela 1A, Rīga
Platība: 10 856 m²
Cena: izsoles sākumcena: 690 000 EUR (63,56 EUR/m²)
Izsole: 27.03.2020. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 2130) atrodas Pārdaugavā, Zemgales priekšpilsētā, Mūkupurva apkaimē, kvartālā starp Mūkupurva ielu, Grenču ielu, Kārļa Ulmaņa gatvi un Jūrkalnes ielu, netālu no starptautiskās lidostas „Rīga”. Zemesgabals piegul Mūkupurva ielai, kas savienojas ar „C” kategorijas ielu (Jūrkalnes ielu) un „B” kategorijas ielu (Kārļa Ulmaņa gatvi, kas ir viena no galvenajām Rīgas maģistrālēm).

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas daļēji:

- jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J) ( ~8622 m2);

- apstādījumu un dabas teritorijā (A) (~2234 m2);

(atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC4)).

Atbilstoši saistošo noteikumu 17. pielikumam „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi” zemesgabals atrodas lidlauka un tā turpmākās attīstības teritorijā.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas ūdensvads (d50), kurš nedarbojas, Mūkupurva ielā izbūvēts ūdensvads (d100), kas atzarojas no blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 099 2018) ierīkotā dziļurbuma.

SIA “Tet” un SIA "Optron" elektronisko tīklu kabeļu kanalizācija un augsta spiediena gāzes vads atrodas Jūrkalnes ielas teritorijā.

Blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 099 2018) izbūvēta lokālā sadzīves kanalizācijas sistēma. Mūkupurva ielā atrodas vidējā sprieguma elektrisko tīklu kabeļi, blakus zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 099 2018) atrodas sadales iekārta (TP 2342).

Ne zemesgabalā, ne tuvākajā apkārtnē sadzīves kanalizācijas vadi un AS “Rīgas siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Kārļa Ulmaņa gatvē atrodas liela izmēra (d450) lietus ūdens kolektors, lietus ūdeņus var ievadīt blakus esošajā koplietošanas meliorācijas sistēmas novadgrāvī.

Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņotas.

Izsoles solis: 7000 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 19.03.2020. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, 424.kab., Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.