• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mildas ielā 6, Rīgā (Vecmīlgrāvī)

  1. Sākums
  2. »
  3. Pārdod
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Tiek izsolīts neapbūvēts zemesgabals Mildas ielā 6, Rīgā (Vecmīlgrāvī)
Adrese: Mildas iela 6, Rīga
Platība: 7236 m²
Cena: Izsoles sākumcena: 80 000 EUR (11,06 EUR/m²)
Izsole: 13.09.2019. plkst.11.00 Riharda Vāgnera ielā 5 (302.telpā), Rīgā
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 113 2228) atrodas Rīgas pilsētas Ziemeļu rajonā, Vecmīlgrāvja apkaimē, piegul “E” kategorijas ielai – Mildas ielai. Tuvākajā apkārtnē dominē divstāvu dzīvojamo māju apbūve un ražošanas objektu apbūve.

Zemesgabalā aug vietējas nozīmes aizsargājams koks – parastā kļava, kam noteikta 10 metru aizsargjosla no stumbra ārējās malas.

Zemesgabala ar kokiem klātā platība aizņem 3348 m2, kas saskaņā ar Meža likumu ir uzskatāma par mežu un jāuztur saskaņā ar Meža likumā noteikto un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē mežu apsaimniekošanu.

Zemesgabala dienvidu daļā atrodas Mežainas piejūras kāpas biotops.

Zemesgabals nav apbūvēts, nav iežogots, nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši lokālplānojumam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 09.09.2014. saistošajiem noteikumiem Nr.118, zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC1), kur teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir savrupmāju apbūve, rindu māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve, biroju ēku apbūve, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektu apbūve, kultūras iestāžu apbūve, sporta ēku un būvju apbūve u.c.

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals arī atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC1)).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 4 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalu šķērso ūdensvads d100, elektronisko skaru tīklu gaisvadu kabeļa līnija, zemesgabalā atrodas zemsprieguma elektrokabeļi kā arī nefunkcionējoši (pēc ēkas nojaukšanas) ūdensvads, kanalizācijas vads, elektronisko sakaru tīklu pazemes kabelis un siltumtrase.

Izsoles solis: 800 EUR

Pieteikšanās termiņš izsolei: līdz 05.09.2019. plkst.16.00.

Pieteikumu iesniegšana: Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē Riharda Vāgnera ielā 5, (424.telpā), Rīgā, vai elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv darbdienās no plkst.9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00.