• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums Matīsa ielā 139, Rīgā

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves)
  6. » Nekustamais īpašums Matīsa ielā 139, Rīgā
Adrese: Matīsa iela 139, Rīga
Izsole: piedāvājuma laiks 2019. gada ceturtais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 005) 122,80 m2;

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 006) 130,40 m2;

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 014) 6,30 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 538 0065) atrodas Rīgas pilsētas centrālajā daļā, kvartālā starp Matīsa, Pērnavas un Vagonu ielām, uz trīs privātpersonām piederoša zemesgabala (kadastra Nr.0100 038 0005). Nekustamais īpašums atrodas iežogotā teritorijā, piekļūšana pie tā ir nodrošināta pa vārtiem caur zemesgabala (kadastra Nr.0100 038 0005), iekšpagalmu.

Ar zemes kopīpašniekiem noslēgts zemes nomas līgums par zemesgabala daļas 583 m2 platībā nomu.

Ēkas nav iznomātas un ilgstoši netiek izmantotas, tām ir nepieciešams kapitālais remonts.

Zemesgabala izmantošana:

zemesgabals uz kura atrodas nekustamais īpašums atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) atrodas jauktas apbūves teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC8)).

Zemesgabals atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr. 7442) robežās un UNESCO Pasaules mantojuma vietas Nr. 852 „Rīgas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā. Zemesgabals izmantojams atbilstoši prasībām, kas noteiktas Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā un Ministru kabineta 08.03.2004. noteikumos Nr. 127 „Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi”.

Informācija par inženiertīkliem:

darbnīcas ēkas bija nodrošinātas ar elektroapgādi, centrālo apkuri un gāzes apgādi, kā arī darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 038 0005 006) papildus bija nodrošināta ar ūdensapgādi un pieslēgumu kanalizācijas tīklam, šobrīd iekšējie inženiertīkli ir atslēgti un apkures sistēma demontēta.

Pirmpirkuma tiesības:

ir zemesgabala kopīpašniekiem.

Ja noteiktajā termiņā minētās personas neizmantos savas pirmpirkuma tiesības, jebkura persona nekustamo īpašumu varēs iegādāties izsolē.