• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Nekustamais īpašums Kalnciema ielā 167, Rīgā (Pleskodālē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Ēkas (būves) ar zemi
  6. » Nekustamais īpašums Kalnciema ielā 167, Rīgā (Pleskodālē)
Adrese: Kalnciema iela 167, Rīga
Cena: plānotā izsoles sākumcena: 70 400 EUR
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Sastāvs un platība:

- darbnīca (kadastra apzīmējums 0100 081 0359 002) 230,5 m2;

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 081 0359 003) 46,2 m2;

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 081 0359 004) 13,7 m2;

- šķūnis (kadastra apzīmējums 0100 081 0359 006) 27,2 m2;

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 081 0359 008) 17,8 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 081 0205) 2243 m2.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

nekustamais īpašums (kadastra Nr. 0100 081 0359) atrodas Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētā, Pleskodāles apkaimē, kvartālā starp Kalnciema, Pleskodāles, Volguntes un Apuzes ielām. Nekustamajam īpašumam nodrošināts pieslēgums Kalnciema ielai.

Kalnciema iela un netālu esošā Lielirbes iela ir ar attīstītu sabiedriskā transporta infrastruktūru.

Apkārtnē dominē savrupmāju apbūve.

Zemesgabalā aug koki. Izmantojot zemesgabalu, jāievēro noteikumi par koku ciršanu ārpus meža un Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi.

Darbnīcas ēkas ekspluatācija uzsākta 1910. gadā.

Nekustamā īpašuma sastāvā esošie šķūņi un garāža ir sliktā tehniskā stāvoklī; šķūnis ar kadastra apzīmējums 0100 081 0359 004 nav attēlots 12.12.2019. situācijas plānā, bet ir reģistrēts Valsts zemes dienesta Kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā.

Nekustamais īpašums nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas:

- publiskās apbūves teritorijā (P);

(saskaņā ar jauno Rīgas teritorijas plānojumu (RTP2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM3));

- apbūves aizsardzības teritorijā “Pleskodāle”;

- navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai 15 km tālās ietekmes zonā;

- sanitārās aizsargjoslas teritorijā ap kapsētu (~2024 m2).

Maksimālais apbūves stāvu skaits – 3 stāvi.

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalā atrodas abonenta ūdensvads d20, pašteces sadzīves kanalizācijas vads d200, zemsprieguma elektronisko tīklu kabelis un SIA “Tet” elektronisko sakaru tīklu gaisvadu kabelis.

Kalnciema ielā izbūvēts lietus kanalizācijas vads d315, vidējā spiediena gāzes vads un ~25 m attālumā no zemesgabala Kalnciema ielu šķērso zema spiediena gāzes vads.

Tuvākajā apkārtnē centralizēti AS “Rīgas Siltums” siltumtīkli nav izbūvēti.

Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav skaņotas.