• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Skrīnes ielā 1, Rīgā (Zolitūdē)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Skrīnes ielā 1, Rīgā (Zolitūdē)
Adrese: Skrīnes iela 1, Rīga
Platība: 1490 m²
Cena: iepriekšējās izsoles sākumcena: 48 400 EUR (32,48 EUR/m²)
Izsole: piedāvājuma laiks 2019. gada trešais ceturksnis
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 099 0285) atrodas Pārdaugavā, Zolitūdes apkaimē, kvartālā starp Skrīnes, Jūrkalnes un Apuzes ielām.

Zemesgabalam nodrošināts pieslēgums koplietošanas ielai – Skrīnes ielai („E” kategorijas iela), kas savienojas ar Jūrkalnes ielu (“C” kategorijas iela), kas ir viena no galvenajām Pārdaugavas maģistrālēm. Šobrīd piekļūšana nekustamajam īpašumam no Skrīnes ielas puses nav iespējama, jo Skrīnes iela posmā pie nekustamā īpašuma ir iežogota, kamēr privātpersonai piederošā zemesgabalā (kadastra apzīmējums 0100 099 0595) notiek daudzdzīvokļu māju būvniecība.

Veicot saimniecisko darbību zemesgabalā, jāievēro Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumi Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” un Rīgas domes 15.01.2013. saistošie noteikumi Nr.204 „Rīgas pilsētas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr. 34) zemesgabals atrodas jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā (J).

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies jauktas centra apbūves teritorijā (JC1)).

Informācija par inženiertīkliem:

Skrīnes ielā atrodas ūdensvads d400, kanalizācijas spiedvads d500 un vidējā sprieguma elektrisko tīklu kabeļi. Jūrkalnes ielā atrodas ūdensvads d100 un pašteces sadzīves kanalizācijas vads d400.

Apuzes ielā atrodas pašteces sadzīves kanalizācijas vads d200, lietus kanalizācijas vads d315 un elektrisko sakaru tīklu pazemes kabeļu kanalizācijas līnijas. Zema spiediena gāzes vadi izbūvēti gan Apuzes ielā, gan Jūrkalnes ielā. Ne tuvākajā apkārtnē, ne blakus ielās centralizētās siltumapgādes tīkli nav izbūvēti.

Pieslēgšanās iespējas inženierkomunikāciju tīkliem ar to turētājiem nav saskaņota.