• di@riga.lv
    / +371 67026138

Sludinājumi

Drukāt sludinājumu

Neapbūvēts zemesgabals Sila ielā 31A, Rīgā (Šķirotavā)

  1. Sākums
  2. »
  3. Plānotās izsoles
  4. »
  5. Zemesgabals
  6. » Neapbūvēts zemesgabals Sila ielā 31A, Rīgā (Šķirotavā)
Adrese: Sila iela 31A, Rīga
Platība: 20 405 m²
Cena: plānotās izsoles sākumcena: 110 200 EUR (5,40 EUR/m²)
Izsole: piedāvājuma laiks 2019. gada ceturtais ceturksnis; Pirkuma maksas samaksas termiņš: divi gadi
Kontaktinformācija
Tālrunis: 67026307
E-pasts: ivita.helde@riga.lv

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums:

zemesgabals (kadastra Nr.0100 121 4020) atrodas Šķirotavā, kvartālā starp Rājumsila, Rūdas, Granīta un Radžu ielām. Apkārtnē ir galvenokārt rūpnieciska un komerciāla rakstura apbūve.

Nekustamajam īpašumam nodrošināts tiešais pieslēgums koplietošanas ielai – Sila ielai; Sila iela posmā no Rājumsila ielas līdz Radžu ielai šobrīd nav izbūvēta. Līdz Sila ielas izbūvei piekļūšanai izmantojams esošais pagaidu koplietošanas ceļš zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 121 0307, kā arī pa iebraukto ceļu no Rājumsila ielas.

Nekustamo īpašumu šķērso piebraucamais ceļš 335 m2 platībā (reģistrēts zemesgrāmatā). Nekustamā īpašuma pircējs nedrīkst liegt piebraucamā ceļa neierobežotu izmantošanu piekļūšanai pie zemesgabaliem ar kadastra apzīmējumiem 0100 121 4137, 0100 121 2401, 0100 121 0711, 0100 121 411, 0100 121 4111 un kadastra apzīmējumu 0100 121 4005 līdz Radžu ielas vai Sila ielas izbūvei.

Zemesgabals nav iznomāts un netiek izmantots. Tas ir aizaudzis ar kokiem un krūmiem.

Zemesgabala izmantošana:

atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam (Rīgas domes 20.12.2005. saistošie noteikumi Nr.34) zemesgabals atrodas  ražošanas un komercdarbības apbūves teritorijā.

(Atbilstoši jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam (RTP 2030) paredzēts, ka zemesgabals atradīsies rūpnieciskās apbūves teritorijā (R), kur atļauta ražošanas uzņēmuma, kravu stacijas, hidrotehniskās būves, noliktavas, transportlīdzekļu novietnes, tehniskās apkopes stacijas, publiski pieejamas transportlīdzekļu novietnes, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes objekta, sabiedriskas iestādes, tirdzniecības un pakalpojumu objekta, satiksmes infrastruktūras objekta u.c. būvniecība un izmantošana).

Informācija par inženiertīkliem:

zemesgabalu šķērso zemsprieguma elektrokabeļu līnija. Tuvākais pieejamais ūdensvads un pašteces kanalizācijas vads atrodas Granīta ielā, AS „Lattelecom” elektronisko sakaru pazemes kabeļu kanalizācija un vidējā spiediena gāzes vads atrodas Sila ielā posmā aiz Rājumsila ielas, siltumtrase apkārtējā teritorijā nav pieejama.