• di@riga.lv
  / +371 67026138

Sludinājumi

Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6434) (Rumbulā)

 1. Sākums
 2. »
 3. Pārdod
 4. »
 5. Izsludinātās izsoles
 6. »
 7. Ēkas (būves) ar zemi
 8. »
 9. Elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots nekustamais īpašums Šķērstes ielā 9, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6434) (Rumbulā)
Adrese: Šķērstes iela 9, Rīga
Cena: izsoles sākumcena: 230 000 EUR
Izsole: izsoles sākums – 26.06.2024. plkst. 1300, izsoles noslēgums – 26.07.2024. plkst. 1300
Kontaktinformācija
Tālrunis: 25666566, 67026307

Sastāvs un platība:

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 125 6434 002) ar kopējo platību 224,60 m2;

- garāža (kadastra apzīmējums 0100 125 6434 003) ar kopējo platību 216,40 m2;

- zemesgabals (kadastra apzīmējums 0100 125 6434) 9128 m2 platībā.

Nekustamā īpašuma un atrašanās vietas raksturojums

Nekustamais īpašums atrodas Rumbulas apkaimē, kvartālā starp Šķērstes ielu, Lidlauka ielu, Atbalss ielu un Mazjumpravas ielu. Piekļuve nodrošināta no Šķērstes ielas.

Garāžu ekspluatācija uzsākta 1975. gadā. Tām ir dzelzsbetona/betona pamati, ķieģeļu mūra ārsienas, dzelzsbetona/betona pārsegumi un gumijoto lokšņu materiāla/ruberoīda jumti.

Zemesgabals šobrīd ir iežogots kopā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu Šķērstes ielā 13, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 125 6572), un nelielu daļu no Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošā zemesgabala (kadastra apzīmējums 0100 125 6872) ielu teritorijā. Tajā aug koki un krūmi.

Uz zemesgabala atrodas arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētas būves – šķūnis, pārvietojamā metāla garāža un dzelzsbetona garāža, pārvietojamie konteineri un daļēji sarga ēka. Nekustamais īpašums neatbilst sakārtotas vides prasībām, tajā atrodas sadzīves atkritumi, logi, logu rāmji, sadzīves tehnika, riepas, auto daļas u.c. priekšmeti.

Par nekustamā īpašuma sakārtošanu atbilstoši būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un sakārtotas vides prasībām atbildīgs būs nekustamā īpašuma pircējs.

Nekustamais īpašums nav iznomāts.

Zemesgabala izmantošana

Zemesgabals atrodas jauktas centra apbūves teritorijā (JC2) un izmantojams atbilstoši Rīgas domes 15.12.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 103 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”.

Izsoles solis: 2300 EUR

Pieteikšanās izsolei Elektronisko izsoļu vietnē līdz 16.07.2024.