• di@riga.lv
    / +371 67026138

Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu

12.11.2019.

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.
20191112113011_IMG_4884
20191112112855_IMG_4882
20191112112836_IMG_4880
20191112112700_IMG_4870
20191112112451_IMG_4865
20191112112429_IMG_4862
20191112112405_IMG_4861
20191112112347_IMG_4856
20191112112240_IMG_4853
20191112112139_IMG_4850
20191112112107_IMG_4847
20191112112005_IMG_4845
20191112111951_IMG_4844
20191112111929_IMG_4842
20191112111850_IMG_4839
20191112111800_IMG_4835
20191112111750_IMG_4833
20191112111736_IMG_4832
20191112111644_IMG_4830
20191112111555_IMG_4826
20191112111225_IMG_4825
20191112111143_IMG_4822
Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image... Loading image...

Rīgas Angļu ģimnāzijai uzsākta piebūves būvniecība

25.10.2019.

Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu ir uzsākta projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošana.
Lasīt vairāk...

Rīgas domes Īpašuma departments noslēdz līgumu par Rīgas Angļu ģimnāzijas piebūves būvniecību

12.08.2019.

2019. gada 8. augustā Rīgas domes Īpašuma departaments un Eiropas Reģionālās attīstības noslēdza līgumu par projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecību, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošanu.

1. Piebūves būvniecība pie ēkas Zvārdes ielā 1, kurā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12.klašu grupai – multifunkcionālas klases, auditorijas, laboratorijas, bibliotēka, gaiteņi, sanitārie mezgli un iekšējie inženiertīkli;
2. Ergonomiskas mācību vides – telpu, mēbeļu, aprīkojuma, apgaismojuma un ventilācijas izveide; 3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, tai skaitā bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde;
4. Jaunu dabaszinātņu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu iekārtošana;
5. Skolas teritorijas labiekārtošana, tai skaitā sporta laukuma būvniecība.
Projekta darbību īstenošana uzsākta 2018. gada 1.jūlijā, bet projekta termiņš ir 2020. gada 31. decembris. ERAF līdzfinansējums šim projektam paredzēts – 4 531 975,77 EUR. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenos būvkompānija “Arčers”, bet autoruzraudzību veiks uzņēmums “Graf X”.