• di@riga.lv
    / +371 67026138

Neizmantotām dzīvojamām ēkām dod otro iespēju

Vai jūs to iepriekš esat piedzīvojuši: Tu esi pilsētā ar skaistām, senām ēkām, bet daudzas no tām ir tukšas un vidi degradējošas? Un jums rodas jautājums – kāpēc?
Daudzas Eiropas pilsētas saskaras ar šo problēmu: brīvas dzīvojamās ēkas, pat tās, kas atrodas pašā pilsētas centrā, sāk degradēties un zaudē savu sākotnējo funkciju. Tas bieži vien ir saistīts ar iedzīvotāju skaita samazināšanos vai juridiska rakstura problēmām. Bieži tiek skartas senākas, novecojušas ēkas, kas vienlaikus ir svarīgas pilsētas iekšējās struktūras, pilsētvides un pilsētas identitātes sastāvdaļas.
Iemesli tam, kādēļ šīs ēkas ir pamestas novārtā un tukšas, ir dažādi, tostarp sarežģītas un īsti neizprotamas īpašumtiesības, piemēram, neatrisināts īpašumtiesību statuss, ierobežota īpašnieku spēja vai vēlme veikt ieguldījumus, bieža īpašumtiesību nomaiņa, spekulācijas, nekustamo īpašumu attīstītāju bankrotēšana, vairāki nekustamā īpašuma mantinieki, hipotēku vai citu saistību parādi, kas apgrūtina īpašumu, vai arī īpašumi, kuriem nav iespējams noteikt īpašnieku.
Tomēr šādas dzīvojamās ēkas, jo īpaši ar kultūrvēsturiskā mantojuma vērtībām, arvien biežāk tiek vērtētas pozitīvi, ne tikai ar to, ka tās ir plašas un vērtīgas dzīvesvietas bieži vien labākajos pilsētas rajonos, bet arī ņemot vērā to potenciālu nodrošināt mūsdienīgu, pieejamu un izdevīgu dzīvesvietu pilsētas iedzīvotājiem vai citām pilsētas funkcijām.

Kemnicas risinājums
Kemnica, trešā lielākā pilsēta Saksijā, Vācijā, arī ir saskārusies ar šo problēmu. Vairāk nekā 18% no pilsētas dzīvojamā fonda netiek izmantots. Dažādu iemeslu dēļ šīs senās ēkas ir pamestas un atstātas novārtā. Tas savukārt noveda pie šo māju neapdzīvotības un pat nojaukšanas. Bet Kemnicas pilsēta veikli reaģēja uz konstatēto problēmu: jau 2006. gadā tika izveidota Kemnicas “Mājokļu aģentūra”. Tās mērķis galvenokārt bija koordinēt un savest kopā attiecīgās ieinteresētās personas un atbalstīt alternatīvus ēku izmantošanas projektus, lai ļautu attīstīt neizmantotas, vēsturiskas daudzdzīvokļu mājas, kurām ar steigu nepieciešams remonts. Jau kopš paša sākuma “Mājokļu aģentūras” uzdevums bija darboties kā koordinatorei, kas savieno īpašniekus, potenciālos lietotājus, investorus un vietējās varas iestādes un sniedz tiem bezmaksas konsultāciju pakalpojumus brīvo daudzdzīvokļu māju atjaunošanai, gadījumos, kur brīvais nekustamā īpašuma tirgus bija izrādījies neveiksmīgs. Pakalpojumus sniedz vietējais privātais pilsētas attīstības uzņēmums, kas šo uzdevumu saņēma caur pašvaldības organizētu konkursu. “Mājokļu aģentūra” pilda tādas funkcijas, kas nav paredzētas pilsētas pārvaldes publiskajās institūcijās. Vienlaikus ar privātā uzņēmuma (WGS mbh) starpniecību tiek iegūtas papildu zināšanas un darba iespējas.

7 pamatdarbības virzieni - lai īstenotu “Mājokļu aģentūra” funkcijas, tā koncentrējas uz septiņiem galvenajiem pamatdarbības virzieniem:
1. Fokusa apgabalu un ēku, kam nepieciešamas investīcijas, identificēšana;
2. Datu ievākšana par ēkām / to apzināšanu;
3. Sazināšanās ar ēku īpašniekiem;
4. Ēku mārketings;
5. Īpašumu apmeklēšana kopā ar ieinteresētajām personām;
6. Īpašnieku un potenciālo pircēju iepazīstināšana;
7. Atbalstīt pircējus procesā, lai sazinātos ar pašvaldības struktūrvienībām un citām ieinteresētajām pusēm.

Pēdējos gados “Mājokļu aģentūra” ir kļuvusi par centrālo kolekcionāru un informācijas izplatītāju par brīvajām, lietošanai pieejamajām ēkām paplašinātajā Kemnicas pilsētas centrā. Caur nepārtrauktu saziņu ar visām pilsētvides attīstībā un pārvaldībā ieinteresētajām pusēm, neformālo un pro-aktīvo pieeju sadarbībā ar īpašniekiem, vietējām kustībām un citiem nekustamā īpašuma tirgus spēlētājiem, aģentūra ir palīdzējusi sasniegt daudz ievērojamākus rezultātus nekā to spēja izdarīt publiskās varas iestādes vai privātpersonas pašas.
Tādējādi 2017. gada jūnijā “Mājokļu aģentūra” tika atzīta par URBACT programmas labās prakses piemēru zem nosaukuma “Mājokļu aģentūra sarūkošajām pilsētām”. URBACT programma savu izvēli pamatoja šādi: “Daudzas pilsētas saskaras ar kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos, kas samazina pieejamās dzīvesvietas, kā arī noved pie funkcionāliem zaudējumiem. “Mājokļu aģentūra” kā publisks projekts, ko faktiski veic privāts uzņēmums, piedāvā elastīgu un proaktīvu pieeju, lai piesaistītu īpašniekus, potenciālos investorus vai lietotājus un valsts iestādes šo ēku atdzīvināšanā. Aģentūras darba pozitīvie rezultāti ir īpašnieku aktivizēšana un iesaiste vai īpašumtiesību maiņa un valsts dotāciju novirzīšana vietām, kur tās var izmantot visefektīvāk”. Tāpēc šī labā prakse ir ne tikai aktuāls uzlabojums pilsētām, kurās ir liels skaits tukšu, vēsturisku ēku, tukšām, bet arī labs piemērs jauniem sadarbības veidiem starp valsts iestādēm, sabiedrību un uzņēmumiem, kas var tikt pielietots dažādu problēmu risināšanā.

URBACT pārneses tīkls ALT/BAU
2018. gadā sešas Eiropas pilsētas (Konstanta, Rīga, Ribņika, Seraņa, Turīna un Vilafranka del Penedesa) ir pievienojušās Kemnicas pilsētas vadītajam URBACT labās prakses pārneses tīklam ALT/BAU, lai nodotu un pielāgotu Kemnicas “Mājokļu aģentūras” labās prakses modeli vietējā kontekstā. Tātad 24 mēnešu laikā vismaz 6 Eiropas pilsētas būs gatavas piešķirt neizmantotām dzīvojamām ēkām otro iespēju:

• palielināt pilsētas centrā ēku skaitu ar pieejamiem mājokļiem;
• atbalstīt sabiedrības sadarbību un iedzīvotāju integrāciju;
• novērst turpmāku kultūrvēsturiskā būvmantojuma pasliktināšanos un zaudēšanu;
• samazināt novārtā atstāto ēku negatīvo ietekmi uz pilsētu un apkārtējo vidi.