• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-1/41)

2009.gada 17.novembrī Rīgas domes Īpašuma departaments ar Latvijas Republikas Vides ministriju noslēdza līgumus par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās un līdz 2010.gada 31.augustam plānotie būvdarbi ir pabeigti.

Informācija par projektu

Projektu realizācija tika finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas LVL 2 368 899,74 no tā:
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums- LVL 2 000 000, kas sastāda 84,43 % no izmaksām;
Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums- LVL 371 088.66, kas sastāda 15,57 % no izmaksām.
Projekta ietvaros veikti energoefektivitātes pasākumi:

Rīgas 47.vidusskolā, Skaistkalnes ielā 7 ;
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Ruses ielā 22 ;
Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Ziemeļblāzmas ielā 59 ;
Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11 ;
Rīgas Ostvalda vidusskolā, Dammes ielā 20 ;
Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9 ;
Rīgas 80.vidusskolā, Andromēdas gatve 11 ;
Rīgas 89.vidusskolā, Hipokrāta ielā 27 ;
Rīgas Purvciema vidusskolā, D.Bratkalna ielā 5 ;
Rīgas 88.vidusskolā, Ilūkstes ielā 30.

Projekta īstenošanā sasniedzams mērķis- oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0.523 kgCO2/Ls gadā.

Lai īstenotu projektu, tika veikta fasāžu siltināšana, kā arī logu nomaiņa atsevišķām ēkām.

Vecie koka logi un ārdurvis tika nomainīti un uzstādīti jauni PVH (polivinilhlorīda) plastikāta logi, veikta logu aiļu sānvirsmu siltināšana. Lai samazinātu siltuma zudumus, stikla paketes tika izgatavotas ar selektīvo pārklājumu un lietoti pieckameru profili. Logi aprīkoti ar pasīvās vēdināšanas sistēmu.

Ēku fasādes siltinātas ar 100 mm cietās akmens vates plāksnēm un fasādes daļā līdz augstuma atzīmei 2m siltinātas ar putupolistorolu EPS 150 100 mm, lai palielinātu fasāžu mehānisko noturību. Cokola daļā, tika izmantots 80 mm putupolisterols un ekstrudētais putupolistirols.

Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA „Arčers”, SIA "Abora", Pilnsabiedrība "Velve, Moduls- Rīga" un AS "UPB".
Projekta realizācijas būvuzraudzību veica Viktors Malnačs (būvprakses sertifikāts Nr.20-086).

Projekta īstenošanas gaita

Projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās II” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-1/41) īstenošanas gaita

Laika periods 08.07.2009.- 31.12.2009.
Veikta logu un ārdurvju nomaiņa:
Rīgas 47.vidusskolā, Skaistkalnes ielā 7.

Laika periods 01.01.2010.- 31.03.2010.
Veikta logu un ārdurvju nomaiņa:
Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Ziemeļblāzmas ielā 59.

Laika periods 01.04.2010.-30.06.2010.
Ir uzsākta fasāžu siltināšana:
Rīgas 75.vidusskola, Ogres ielā 9.
Rīgas Purvciema vidusskola, Ilūkstes ielā 30.
Rīgas 80.vidusskola, Andromēdas gatvē 11.
Rīgas Ostvalda vidusskola, Dammes ielā 20.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses ielā 22.
Rīgas Rīnūžu vidusskola, Ziemeļblāzmas ielā 59.
Rīgas 47.vidusskola, Skaistkalnes ielā 7.
Rīgas 31.vidusskola, Skuju ielā 11.
Rīgas 89.vidusskola, Hipokrāta ielā 27.
Rīgas 88.vidusskola, Ilūkstes ielā 30.

Laika periods 01.07.2010.- 31.08.2010.
Visos objektos ir pabeigta fasāžu siltināšana un projekts īstenots pilnībā:
Rīgas 47.vidusskolā, Skaistkalnes ielā 7;
Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Ruses ielā 22;
Rīgas Rīnūžu vidusskolā, Ziemeļblāzmas ielā 59;
Rīgas 31.vidusskolā, Skuju ielā 11;
Rīgas Ostvalda vidusskolā, Dammes ielā 20;
Rīgas 75.vidusskolā, Ogres ielā 9;
Rīgas 80.vidusskolā, Andromēdas gatve 11;
Rīgas 89.vidusskolā, Hipokrāta ielā 27;
Rīgas Purvciema vidusskolā, D.Bratkalna ielā 5;
Rīgas 88.vidusskolā, Ilūkstes ielā 30.