• di@riga.lv
    / +371 67026138

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās I” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-1/40)

2009.gada 17.novembrī Rīgas domes Īpašuma departaments ar Latvijas Republikas Vides ministriju noslēdza līgumus par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās un līdz 2010.gada 31.augustam plānotie būvdarbi ir pabeigti. Projektu realizācija tika finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.

Informācija par projektu

Projekts „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās I” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-1/40)

2009.gada 17.novembrī Rīgas domes Īpašuma departaments ar Latvijas Republikas Vides ministriju noslēdza līgumus par energoefektivitātes pasākumu veikšanu Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās un līdz 2010.gada 31.augustam plānotie būvdarbi ir pabeigti.
Projektu realizācija tika finansēta no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļiem.

Projekta kopējās izmaksas LVL 2 370 892.44 no tā:
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums- LVL 1 999 803.78, kas sastāda 84,35% no izmaksām;
Rīgas pilsētas pašvaldības finansējums- LVL 371 088.66, kas sastāda 15,65 % no izmaksām.
Projekta ietvaros veikti energoefektivitātes pasākumi:

Rīgas 95.vidusskolā, Vienības gatvē 178 korp.2;
Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141;
Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolā, Anniņmuižas ielā 11;
Ziemeļvalstu ģimnāzijā, P.Lejiņa ielā 12;
Rīgas Iļģuciema vidusskolā, Dzirciema ielā 109;
Rīgas Imantas vidusskolā, Kurzemes prosp.158;
Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, K.Barona ielā 97a;
Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72;
Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38;
Rīgas 85.vidusskolā, Nīcgales ielā 22;
Rīgas 66.speciālā vidusskolā, Katrīnas iela 2.

Projekta īstenošanā sasniedzams mērķis- oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0.486 kgCO2/Ls gadā.

Projekta īstenošanas gaita

Lai īstenotu projektu, tika veikta fasāžu siltināšana, kā arī logu nomaiņa atsevišķām ēkām.

Vecie koka logi un ārdurvis tika nomainīti un uzstādīti jauni PVH (polivinilhlorīda) plastikāta logi, veikta logu aiļu sānvirsmu siltināšana. Lai samazinātu siltuma zudumus, stikla paketes tika izgatavotas ar selektīvo pārklājumu un lietoti pieckameru profili. Logi aprīkoti ar pasīvās vēdināšanas sistēmu.

Ēku fasādes siltinātas ar 100 mm cietās akmens vates plāksnēm un fasādes daļā līdz augstuma atzīmei 2m siltinātas ar putupolistorolu EPS 150 100 mm, lai palielinātu fasāžu mehānisko noturību. Cokola daļā, tika izmantots 80 mm putupolisterols un ekstrudētais putupolistirols.

Projekta ietvaros būvdarbus veica SIA „Arčers”, SIA "Abora", Pilnsabiedrība "Velve, Moduls- Rīga" un AS "UPB".
Projekta realizācijas būvuzraudzību veica Viktors Malnačs (būvprakses sertifikāts Nr.20-086).

Projekta īstenošanas gaita

Projekta „Energoefektivitātes pasākumu veikšana Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu ēkās I” (projekta identifikācijas Nr.KPFI-1/40) īstenošanas gaita

Laika periods 08.07.2009.- 31.12.2009.
Veikta logu un ārdurvju nomaiņa:
Rīgas 95.vidusskolā, Vienības gatvē 178 korp.2;
Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141;
Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38.

Laika periods 01.01.2010.- 31.03.2010.
Veikta logu un ārdurvju nomaiņa:
Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolā, Anniņmuižas ielā 11.

Laika periods 01.04.2010.- 30.06.2010.
Uzsākta un tiek veikt afasāžu siltināšana:
Rīgas 95.vidusskola, Vienības gatvē 178 korp.2;
Rīgas 84.vidusskola, Lielvārdes ielā 141;
Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskola, Anniņmuižas ielā 11;
Ziemeļvalstu ģimnāzija, P.Lejiņa ielā 12;
Rīgas Iļģuciema vidusskola, Dzirciema ielā 109;
Rīgas Imantas vidusskola, Kurzemes prosp.158;
Rīgas Centra humanitārā vidusskola, K.Barona ielā 97a;
Rīgas 93.vidusskola, Sesku ielā 72;
Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Purvciema ielā 38;
Rīgas 85.vidusskola, Nīcgales ielā 22;
Rīgas 66.speciālā vidusskola, Katrīnas iela 2.

Laika periods 01.07.2010.- 31.08.2010.
Visos objektos ir pabeigta fasāžu siltināšana un projekts īstenots pilnībā:
Rīgas 95.vidusskolā, Vienības gatvē 178 korp.2;
Rīgas 84.vidusskolā, Lielvārdes ielā 141;
Ziemeļvalstu ģimnāzijas sākumskolā, Anniņmuižas ielā 11;
Ziemeļvalstu ģimnāzijā, P.Lejiņa ielā 12;
Rīgas Iļģuciema vidusskolā, Dzirciema ielā 109;
Rīgas Imantas vidusskolā, Kurzemes prosp.158;
Rīgas Centra humanitārā vidusskolā, K.Barona ielā 97a;
Rīgas 93.vidusskolā, Sesku ielā 72;
Rīgas Klasiskā ģimnāzijā, Purvciema ielā 38;
Rīgas 85.vidusskolā, Nīcgales ielā 22;
Rīgas 66.speciālā vidusskolā, Katrīnas iela 2.