• di@riga.lv
    / +371 67026138
01.12.2020.

Pie trīs Rīgas ģimnāziju ēkām ir izbūvēti jauni dabaszinātņu korpusi ar laboratorijām (Angļu ģimnāzija)

Skolas teritorijā ir atjaunota vēsturiskās Borherta muižas ēka, kurā notiks ārpusklašu aktivitātes. Borherta (Grāves) muižas nams ir līdz mūsdienām saglabājusies 18. gadsimta vidū celtā muižas dzīvojamā ēka, ko uzskata par vienu no trim visvecākajām koka ēkām Rīgā, Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 6675). Muižas dārzā aug arī aizsargājams dižozols. Muižas dzīvojamā ēka ir guļbaļķu būve. Skatoties no pagalma puses kreisā piebūve celta šķautņu guļbūves tehnikā, labējai izmantota pildrežģa konstrukcija. Izcili vērtīgs ir ēkas interjers un apdares elementi. Logu stils bija tuvāks rokoko stilam. Diemžēl 1999. gada remontā aizgāja bojā šī labākā 18.gadsimta trešā ceturkšņa logu un to apkalumu kolekcija Rīgā.

Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams


Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja būvkompānija „Arčers”.

Statistika:
- jaunās piebūves platība ~ 3250 m2
- esošās skolas ēkas pārbūves platība ~1350 m2
- vēsturiskās Borherta muižas nama platība ~ 400 m2

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv

Rīgas Angļu ģimnāzijai jauna piebūve un atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams

16.10.2020.
Rīgas Angļu ģimnāzijai (Zvārdes ielā 1) , kurā padziļināti un integrēti apgūst angļu valodu, sākoties jaunajam mācību gadam, atklāja jaunu piebūvi un atjaunoto skolas teritorijā esošo vēsturisko Borherta muižas namu.

Skolā jau daudzus gadus tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. Šajā mācību gadā skolā mācās 1145 skolēnu. Skolas absolventi ir konkurētspējīgas un atbildīgas personības – pārliecināti par sevi, vispusīgi izglītoti un gatavi studijām, spēj realizēt savu potenciālu, zināšanas, prasmes, talantus un resursus, prot strādāt komandā un sasniegt kopīgus mērķus.

Skolā nodrošina mūsdienīgs mācību process: uz skolēnu centrētas mācības, kas veicina 21.gadsimta kompetenču pilnveidi - sadarbību, kritisko domāšanu, prasmīgu komunikāciju un radošumu, kā arī pieaugošu spēju patstāvīgi mācīties.

Sākoties jaunajam mācību gadam, tika atklāta jaunā piebūve, kurā izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm. Jaunajā piebūvē ir izvietoti multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem ikdienas mācību procesa nodrošināšanai.

Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve
Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve Rīgas Angļu ģimnāzija jauna piebūve


Skolas teritorijā ir atjaunota vēsturiskās Borherta muižas ēka, kurā notiks ārpusklašu aktivitātes. Borherta (Grāves) muižas nams ir līdz mūsdienām saglabājusies 18. gadsimta vidū celtā muižas dzīvojamā ēka, ko uzskata par vienu no trim visvecākajām koka ēkām Rīgā, Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (Nr. 6675). Muižas dārzā aug arī aizsargājams dižozols. Muižas dzīvojamā ēka ir guļbaļķu būve. Skatoties no pagalma puses kreisā piebūve celta šķautņu guļbūves tehnikā, labējai izmantota pildrežģa konstrukcija. Izcili vērtīgs ir ēkas interjers un apdares elementi. Logu stils bija tuvāks rokoko stilam. Diemžēl 1999. gada remontā aizgāja bojā šī labākā 18.gadsimta trešā ceturkšņa logu un to apkalumu kolekcija Rīgā.

Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams
Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams Atjaunots vēsturiskais Borherta muižas nams


Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenoja būvkompānija „Arčers”.

Statistika:
- jaunās piebūves platība ~ 3250 m2
- esošās skolas ēkas pārbūves platība ~1350 m2
- vēsturiskās Borherta muižas nama platība ~ 400 m2

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Informāciju sagatavoja: Baiba Kantiņa, Rīgas Īpašuma departamenta Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja, tālr. 67181181, e-pasts: baiba.kantina@riga.lv

Rīgas Angļu ģimnāzijas topošajā laboratorijas korpusā paveikti jau 60% no iecerētajiem būvniecības darbiem

15.04.2020.
Šobrīd pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesu. Jaunās piebūves būvniecībā ir paveikti jau 60% no iecerētajiem būvniecības darbiem.
Jaunās piebūves platība ir gandrīz 3250 kvadrātmetru un paralēli šiem darbiem pārbūvēs arī skolas ēkas esošo 1350 kvadrātmetru lielo platību, kā arī atjauno vēsturisko Borherta muižas namu, kurā norisināsies interešu izglītības mācību process gandrīz 400 kvadrātmetru lielā platībā.

Ir pabeigti lielākie būvkonstrukciju betonēšanas darbi, tajā skaitā sienu un starpsienu mūrēšanas darbi. Ir pabeigta jumta izbūve un logu montāža. Tiek izbūvēti ventilācijas stāvvadi un uzsākta ūdensvada cokolstāva ierīkošana. Piebūvē izvietota apkures sistēma un uzstādītas dzelzsbetona kāpnes. Ir pabeigti ārējā ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes ierīkošanas darbi. Ir uzsākts darbs pie apsardzes, signalizācijas un videonovērošanas sistēmu ierīkošanas. Tālāk turpināsies jaunās piebūves apdares darbi, durvju montāža un citu inženiertīklu izbūve.

Vasarā pilnībā tiks pabeigta jaunās piebūves fasādes montāža, kā arī esošās skolas apdare. Turpināsies teritorijas labiekārtošana, kā arī jaunās piebūves apdares darbi, durvju montāža un inženiertīklu izbūve.

Borherta muižas ēkās un tās palīgēkā ir pabeigti demontāžas un pamatu atsegšanas darbi. Tuvāko divu mēnešu laikā būvobjektā tiek plānota Borherta muižiņas jumta pārbūve un palīgēkas apdares darbi.

Vēl turpināsies arī atsevišķi teritorijas labiekārtošanas darbi. Ir jau pabeigta celiņu bruģēšana, jo siltā ziema bija ļoti labvēlīga teritorijas labiekārtošanai. Ir piegādātas un uzstādītas sporta un fiziskās atpūtas laukuma iekārtas. Bērnu rotaļu laukumos uzklāts gumijas mulčas segums, bet stadionā pilnībā uzklāts asfalta segums. Pirms šo labiekārtošana darbu veikšanas, teritorijā tika sakārtoti ārējie ūdens, kanalizācijas un siltuma tīkli. Skolas teritorijā ir uzstādīti jauni apgaismojuma stabi un gaismekļi.

Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īsteno būvkompānija „Arčers”, bet autoruzraudzību veic uzņēmums „Graf X”.

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”. Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisrku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve

20.03.2020.
Rīgas Angļu ģimnāzija atrodas Pārdaugavā, Zvārdes ielā 1. Skola, kuru agrāk sauca par Rīgas 4. vidusskolu, ir vispārējās vidējās izglītības iestāde, kurā tiek īstenota padziļināta angļu valoda apmācība. 2019./2020. mācību gadā skolā mācās 1065 skolēni. Plānots, ka līdz 2020. gada beigām tiks uzcelta un labiekārtota skolas jaunā piebūve. Ēkā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12. klasēm, multifunkcionāli fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabineti, auditorijas, laboratorijas un bibliotēka ar inovatīviem informācijas un komunikāciju tehnoloģijas risinājumiem mācību procesa nodrošināšanai.

15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve
15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve 15.04.2020.-Pie Rīgas Angļu ģimnāzijas top moderna piebūve


Skolas ēkas vēsture

Tagadējo skolas ēku sākta celt 1931. gadā agrākās Borherta muižas teritorijā Mārupītes krastos. Pēc ēkas pabeigšanas uz to pārcēlās Latvijas Evaņģēliskās luteriskās baznīcas ģimnāzija. Savukārt pēc Latvijas okupācijas 1940. gada rudenī Latvijas PSR valdība ģimnāziju slēdza, bet skolas ēka nepalika tukša. Tajā darbu sāka Rīgas pilsētas 4. vidusskola. 1989. gada decembrī skolas skolotāju, skolēnu un vecāku konferencē tika pieņemts lēmums par skolas nosaukuma maiņu un 1990. gada 2. martā skolu nosauca par Rīgas Angļu ģimnāziju.

1999. gadā Rīgas angļu ģimnāzijā mācījās 1218 skolēni. 2001. gada rudenī, reorganizējot mācību iestādes, skolai pievienoja Rīgas 8. pamatskolu. Skola atradās divās vietās: Zvārdes ielā 1 un Atgāzenes ielā 26. Kopumā skola mācījās vairāk nekā 1500 skolēnu. Abām ēkām bija nepieciešams kapitālais remonts un rekonstrukcija. Atgāzenes ielā esošās ēkas stāvoklis bija pat kritisks. Lai arī daudz līdzekļu tika ieguldīti Atgāzenes ielas ēkas sakārtošanai, nodrošināt pilnvērtīgu mācīšanos tik tālu vienai no otras esošās ēkās bija ļoti grūti. Tāpēc no 2004. gada 1. septembra visi skolēni sāka mācīties tikai Zvārdes ielā, aktualizējot jautājumu par skolas rekonstrukciju. Mācību telpas tika izveidotas pat vecajā Borherta muižas ēkā.

Skolas tālāku attīstību būtiski ietekmēja īpašuma tiesību sakārtošana. Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca atguva savus īpašumus Zvārdes ielā 1. Tika noslēgts bezmaksas līgums starp Rīgas domi un baznīcu par telpu izmantošanu, ar kuru Rīgas dome apņēmās veikt ēkas uzturēšanu, bet baznīca nepieprasīja īres maksu. No 1999. līdz 2002. gadam, pateicoties SIA „Rīgas nami”, tika uzcelta labiekārtota sporta zāle, izremontēta muižiņas ēka un labiekārtotas skolas telpas. Tika sakārtota skolas teritorija, sākās skolas ēkas renovācijas darbi – tika nomainīti logi, ēkas jumts.

2002. gadā Rīgas dome no Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas nopirka īpašumu, uz kura atradās Rīgas Angļu ģimnāzija. Tā radās iespēja ieguldīt lielākus līdzekļus skolas tehniskajā nodrošinājumā - iekārtot automātisko skolas apkures sistēmu, sakārtot skolas žogu un sākt skolas parka atjaunošanu.

Jaunās piebūves projekts

2019. gada 8. augustā Rīgas domes Īpašuma departaments un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu par ERAF līdzfinansējumu projekta „Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecību, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošanai.

Projekta kopējās izmaksas ir 10,9 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 4,53 miljoni eiro.
Lasīt vairāk...

Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu

05.01.2020.
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”.

Projekta mērķis ir Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu. Izbūvējot piebūvi pie ēkas Zvārdes ielā 1, veidojot ergonomisku mācību vidi, ieviešot inovatīvus IKT risinājumus, ierīkojot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus un veidojot jaunu sporta infrastruktūru, tiks nodrošināta Rīgas Angļu ģimnāzijas izglītojamo vajadzībām atbilstoša mācību vide kvalitatīva un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanai, tādejādi sekmējot izglītības infrastruktūras attīstību un kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura ieviešanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 4 531 975.77 euro. Būvdarbu veicējs ir SIA “Arčers” un autoruzraudzību veic SIA “Graf X”.

Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”
Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” Projekts Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu”

Rīgas Angļu ģimnāzijai uzsākta piebūves būvniecība

25.10.2019.
Pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma un ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu ir uzsākta projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecība, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošana.
Lasīt vairāk...

Rīgas domes Īpašuma departments noslēdz līgumu par Rīgas Angļu ģimnāzijas piebūves būvniecību

12.08.2019.


2019. gada 8. augustā Rīgas domes Īpašuma departaments un Eiropas Reģionālās attīstības noslēdza līgumu par projekta Nr. 8.1.2.0/18/I/008 “Rīgas Angļu ģimnāzijas Zvārdes ielā 1, Rīgā, piebūves būvniecību, nodrošinot ergonomiskas mācību vides ierīkošanu un inovatīvu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu” īstenošanu.

1. Piebūves būvniecība pie ēkas Zvārdes ielā 1, kurā tiks izveidotas mācību telpas 7.-12.klašu grupai – multifunkcionālas klases, auditorijas, laboratorijas, bibliotēka, gaiteņi, sanitārie mezgli un iekšējie inženiertīkli;
2. Ergonomiskas mācību vides – telpu, mēbeļu, aprīkojuma, apgaismojuma un ventilācijas izveide;
3. Inovatīvu IKT risinājumu ieviešana, tai skaitā bezvadu interneta un interneta pieslēguma izveide, mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamā aprīkojuma un programmatūras iegāde;
4. Jaunu dabaszinātņu – fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas kabinetu iekārtošana;
5. Skolas teritorijas labiekārtošana, tai skaitā sporta laukuma būvniecība. Projekta darbību īstenošana uzsākta 2018. gada 1.jūlijā, bet projekta termiņš ir 2020. gada 31. decembris. ERAF līdzfinansējums šim projektam paredzēts – 4 531 975,77 EUR. Būvdarbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma īstenos būvkompānija “Arčers”, bet autoruzraudzību veiks uzņēmums “Graf X”.