• di@riga.lv
    / +371 67026138

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58A

Izvērtējot Rīgas domes Īpašuma departamenta pieteikto projektu „Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Rīgā, Valdeķu ielā 58A”, Valsts reģionālās attīstības aģentūras projektu iesniegumu vērtēšanas komisija nolēmusi atzīt iesniegto projektu par atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajiem administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un piešķirt tam 2 102 789 latu lielu finansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 4 261 530 (ieskaitot valsts budžeta dotāciju – Ls 74 216).
Projekts tiek realizēts programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes centros” ietvaros.

Informācija par projektu

Jaunuzceltā pirmsskolas izglītības iestāde Rīgā, Ziepniekkalnā, Valdeķu ielā 58a daudzstāvu dzīvojamo namu rajonā, ekspluatācijā nodota 2009.gada septembrī. Kopējā apbūves platība: 2344 m2, no tās ēkas platība ir 2024 m2, kopējā labiekārtojamās teritorijas platība ir 9182 m².
Tas ir pirmais pavisam no jauna uzbūvētais pašvaldības dārziņš Rīgā pēdējo 19 gadu laikā, kas jau sākotnēji tika iecerēts kā mūsdienīgs bērnudārzs, kurā tiktu nodrošināti 21.gadsimta prasībām un kvalitātes standartiem atbilstoši apstākļi bērna veselības stiprināšanai un pilnvērtīgai attīstībai.

Īpašuma departaments konkursu par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes Valdeķu ielā 58 A būvniecību un būvprojekta izstrādi izsludināja 2007.gada nogalē.

2008.gada 13.februārī ar būvfirmu MERKS noslēgts līgums par jauna bērnudārza būvniecību un būvprojektēšanu.

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības darbi uzsākti 2008.gada oktobrī.

Bērnudārza celtniecībā piedalījušies vairāk nekā 300 būvnieki.

Bērnudārza ēkas būvniecībai piesaistīts Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, kas ir risinājums, kā arī šajos ekonomiski grūtajos apstākļos iespējams turpināt darbu pie Rīgas pilsētas infrastruktūras sakārtošanas un attīstības. Projekts realizēts programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes centros” ietvaros, tā realizēšanai piešķirts 2 102 789 latu liels finansējums. Projekta kopējās izmaksas ir Ls 3 611 4661 bez PVN, (ieskaitot valsts budžeta dotāciju – Ls 74 216).

Sākotnēji topošais bērnudārzs bija paredzēts 152 bērnu vietām, taču, ņemot vērā nepieciešamību ar vietām pašvaldības dārziņā nodrošināt pēc iespējas vairāk bērnus, Īpašuma departaments sadarbībā ar Latvijas Privāto pirmsskolu biedrību, pārskatīja bērnudārza projektu un rada risinājumu, kā, optimizējot topošā bērnudārza iekštelpu plānojumu, dārziņā 152 bērnu vietā vienlaikus uzņemt par 83 bērniem vairāk – kopā jau 235 bērnus.

Ņemot vērā, ka 2009. gadā uz vietu blakus esošajā - Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādē „Austriņa” gaidīja 837 bērni, no tiem 508 bija pieteikušies uz 2009. gada septembri, līdz ar jaunā bērnudārza celtniecību pieņemts lēmums nodrošināt ar vietām tos bērnus, kuri jau pieteikti „Austriņas” rindā, tādējādi apvienojot abas iestādes un neveidot jaunu rindu un jaunu iestādi.

Jaunuzceltajā bērnudārzā darbosies 9 grupas. Ja būs vecāku interese, iespējams uzņemt vēl papildus grupu, kur bērni varētu apmeklēt dārziņu nepilna laika (uz 3-4 stundām dienā) nodarbībām.

No šā gada 21. septembra jaunajā „Austriņā” plānots uzņemt 3 grupas 2004. gadā dzimušajiem bērniem un 1 grupu 2003. gada dzimušajiem, tie visi būs bērni, kas līdz šim apmeklēja jau Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādi „Austriņa”. No jauna tiks veidota vēl 1 grupa 2004. gadā dzimušiem bērniem, kuri līdz šim gaidīja rindā. Pa vienai grupiņai būs 2005., 2006., 2007. un 2008. gadā (ne jaunāki par pusotra gada vecumu) dzimušajiem bērniem. Nepilnas dienas bērnu grupiņas vecums būs atkarīgs no vecāku vēlmēm un pieteikumiem, bet ne jaunākiem par 3 gadiem.

Bērnudārzā atrodas bērnu rotaļu un guļamtelpas, telpas radošām nodarbībām, divi slēgtie peldbaseini - 60 centimetrus un vienu metru dziļi - lai pieveiktu jaunākā vecuma bērnu „biežās slimošanas” problēmu, kā arī sporta komplekss. No katras grupas telpām ir divas izejas - uz koplietošanas telpām un ārējiem bērnu spēļu laukumiem.

Bērnudārza teritorijā izveidoti astoņi spēļu laukumi, izbūvētas četras nojumes un bērnu vecumam atbilstoši aprīkots sporta laukums. Pārējā 7118 kvadrātmetru lielajā teritorijā izveidoti gājēju celiņi un apzaļumojums, piebraucamie ceļi un astoņas autostāvvietas.

Līdz ar bērnudārza celtniecību sakārtota arī apkārtnes infrastruktūra, izbūvēts iekšpagalma piebraucamās ielas pagarinājums 250 metru garumā.

Papildus informācija
Liene Pētersone, mob.26472932
Liene.Petersone@riga.lv