• di@riga.lv
    / +371 67026138

Zemesgabala Līvciema ielā 47, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 2078 8005), 02.09.2021. nomas tiesību izsoles rezultāti

Atzīt par nenotikušu zemesgabala Līvciema ielā 47, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 079 2078 8005), nomas tiesību izsoli saskaņā ar izsoles noteikumu 6.1.1.apakšpunktu, jo uz izsoli nav pieteicies neviens pretendents un attiecīgi dalībnieku sarakstā nav iekļaujams neviens dalībnieks.