• di@riga.lv
    / +371 67026138

Par skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) nomas tiesību mutiskai izsoli

Rīgas domes Īpašuma departaments informē par Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas, turpmāk – Iznomāšanas komisija, 2020.gada 30.janvāra sēdē (protokols Nr.DINIK-20-12-pro) pieņemto lēmumu:

Atcelt Iznomāšanas komisijas 21.01.2020.  sēdes Nr.DINIK-20-4-pro 4.punktā pieņemto lēmumu un nerīkot skolas ēkas Aleksandra Čaka ielā 139, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 035 0021 051) daļas – 4.stāva telpu (425,3 m2) nomas tiesību izsoli.