• di@riga.lv
    / +371 67026138

Telpas semināriem

Rīgas domes Īpašuma departaments iznomā
Adrese Daugavpils ielā 31, Rīgā (kadastra apzīmējums 010 039 0104 001)
Platība Administratīvās ēkas 1.stāva Aktu zāle ar platību 236,6 m2;
Nomas maksa Par 1 stundu – 50,00 EUR (bez PVN);
Par 1 dienu – 200,00 EUR (bez PVN)
Papildus nomas maksai nomniekam jāsedz īpašuma apsaimniekošanas un uzturēšanas izmaksas
Iznomāšanas mērķis Sapulču, konferenču, sanāksmju, dažādu pasākumu rīkošanai u.c.
Apraksts Aktu zālē atrodas krēsli, aptuveni 200 sēdvietas. Ir nodrošināta elektrība, siltumapgāde, labierīcības, vestibilā pieejama garderobe
Informācijai Tālrunis 67012593, e-pasts: inara.zvaigzne@riga.lv
Foto (saite)
Administratīvās ēkas 1.stāva Aktu zāle