• di@riga.lv
    / +371 67026138

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PĀRVALDES Īpašuma reģistrācijas nodaļas zemes ierīkotājs – eksperts


AMATA MĒRĶIS:
Rīgas pilsētas pašvaldības vārdā organizēt zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu pasūtīšanu, veikt apgrūtinājumu saskaņošanu un kadastrālās uzmērīšanas darbu pieņemšanu un nodošanu.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
• Organizēt pasūtījumus zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanai un sagatavot tam nepieciešamos dokumentus
• Risināt problēmjautājumus par līgumsaistībām ar kadastrālās uzmērīšanas darbu veicēju
• Sadarboties ar Valsts zemes dienestu par nekustamo īpašumu datu reģistrēšanu un aktualizēšanu
• Sarakste par kompetencē esošajiem jautājumiem
• Uzturēt aktuālos datus par nekustamā īpašuma izveidošanas un reģistrēšanas procesiem un termiņiem

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• Vēlama augstākā vai iesākta augstākā izglītība arhitektūras, zemes ierīcības vai citā ar teritorijas plānošanu saistītā specialitātē
• Vēlams sertifikāts zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu vai zemes ierīcības darbu veikšanai, vai atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina tiesības tādu iegūt
• Vēlama divu gadu darba pieredze zemes kadastrālajā uzmērīšana
• Ar amata uzdevumiem saistīto normatīvo aktu pārzināšana
• Prasme strādāt ar programmu Bentley MicroStation

PIEDĀVĀJAM:
• Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas
• Mēnešalgu līdz 1028,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
• Atsaucīgu un profesionālu kolēģu atbalstu

CV lūdzam līdz 2019. gada 30. septembrim
iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: idpersonals@riga.lv. Papildus informācija pa tālruni: 67012205;  67026195

Informācija par personas datu apstrādi iestādē – http://rdid.lv/informativais-pazinojums-par-personas-datu-apstradi/

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!