• di@riga.lv
    / +371 67026138

KOMERCDARBĪBAS NODROŠINĀJUMA PĀRVALDES Ekonomiskā atbalsta nodaļas PROJEKTU VADĪTĀJS – FINANSISTS (Vakance uz noteiktu laiku)


AMATA MĒRĶIS:

Līdzdarboties Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu vienotas pārvaldības nodrošināšanā un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības biedrībās un nodibinājumos koordinēšanā

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:
• Ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos saistīto jautājumu ekonomisko un finansiālo aspektu izvērtēšana
• Kapitālsabiedrību finanšu rādītāju analizēšana, naudas plūsmu un stratēģisko finanšu mērķu izvērtēšana un rezultātu prognozēšana
• Dokumentu (atzinumu, pārskatu, procesu aprakstu, vēstuļu u.c.) projektu sagatavošana ekonomiskajos un finansiālajos jautājumos, kas saistīti ar Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldību un Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību biedrībās un nodibinājumos
• Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalības kapitālsabiedrību kapitālā uzskaites aktualizācija

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:
• Akadēmiskā augstākā izglītība finanšu vadībā vai ekonomikā
• 4 gadu pieredze komercsabiedrībā vai valsts pārvaldē ar finanšu vadību un ekonomiku saistītā amatā
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
• Spēkā esošo finanšu darbību reglamentējošo normatīvo aktu un profesionālo standartu pārzināšana, kā arī funkcionālo un finanšu budžetu un finanšu pārskatu sastādīšanas metožu pārzināšana
• Patstāvība, atbildīgums un precizitāte, teicamas komunikācijas prasmes

PIEDĀVĀJAM:
• Iespēju sevi profesionāli pilnveidot, tai skaitā paplašināt zināšanas
• Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteiktās sociālās garantijas
• Mēnešalgu līdz 1345,- EUR (bruto) atkarībā no kvalifikācijas pakāpes
• Atsaucīgu un profesionālu kolēģu atbalstu

CV lūdzam līdz 2020.gada 1.martam

iesūtīt elektroniski Rīgas domes Īpašuma departamentam uz e-pasta adresi: idpersonals@riga.lv
Papildus informācija pa tālruni: 67037355;  67037527

Informācija par personas datu apstrādi iestādē – http://rdid.lv/informativais-pazinojums-par-personas-datu-apstradi/

Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies tikai ar konkursa otrajai kārtai izvirzītajiem pretendentiem!